Élővilágvédelmi, tájvédelmi szakértés

Weboldalam a Föld napján, 2021. 04. 22-én született. Dolgozzunk azon, hogy még sokáig ünnepelhessünk – együtt!
Czibula György

Természetes misszió – csak jövőben gondolkodjunk!

Környezeti hatásvizsgálat

Natura 2000
hatásbecslés

Tájvédelmi
szakértés

Védett
területek

Szolgáltatások

Natura 2000 hatásbecslés (teljes dokumentáció elkészítése) – Környezeti hatásvizsgálat (élővilágvédelmi és tájvédelmi munkarész) – Környezeti hatásvizsgálati eljárás – Natura 2000 hatásbecslés (teljes dokumentáció elkészítése)...

Natura 2000

Természet és ember
– Natura 2000

Súlyozott figyelemmel kezelem a Natura 2000 területekhez kapcsolódó, valamint a kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok, illetőleg fajok megőrzéséhez szükséges engedélyezési eljárásokat.

Védett területek, nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi területek kezelési, beavatkozási tervének készítése

 

Közösségi jelentőségű (Natura 2000) területek, Natura 2000 hatásbecslés – teljes dokumentáció.

Országosan kulcsponti szereppel bíró védett területek (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi területek) kezelési, beavatkozási tervének elkészítése.

Helyi jelentőségű védett területek kezelési, beavatkozási tervének elkészítése.

 

Készséggel várom beruházók, gazdálkodók, magánszemélyek, tervezőcégek, tervező cégek, környezetvédelmi dokumentációkat összeállító vállalatok megkeresését, akik tevékenységük, beruházásuk okán – a speciális hatósági eljárásnak megfelelve – kötelezve vannak bizonyos, jogszabályban rögzített tartalmú, természetvédelmi vonatkozású tervdokumentáció vagy tervfejezet elkészítésére, benyújtására.

A dokumentációk egyes fejezeteit, munkarészeit csak bizonyos jogosultság birtokában lehet elkészíteni. A munkarészek közül a természetvédelmi (ezen belül az élővilágvédelmi és tájvédelmi) vonatkozású környezeti szakértői dokumentációt biztosítom.

mocsári teknős1

Referenciák

  • Tápiószele, Pannon Magbank Projekt, génmegőrzési célú maggyűjtés, 2011-2013.
  • Győr, Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt., állandó természetvédelmi szaktanácsadás, 2013-2015.
  • Fertőd, Lés-erdő rekonstrukció I. és II. ütem, természetvédelmi mérnöki felügyelet...

Természetvédelmi szakértői szakterületi kompetenciák
– SZTV élővilágvédelem, SZTjV tájvédelem

 

Okleveles erdőmérnök
Élővilágvédelmi, tájvédelmi szakértés

Élővilágvédelmi, tájvédelmi szakértés

 

Szívesen állok szolgálatára embernek és természetnek az ország egész területén. Utazom Felsőszölnöktől Garbolcig, Hollóházától Kásádig, felkapaszkodom Mátraszentimrére, vagy leereszkedem Gyálarétre, és ha úgy hozza természetvédelmi szakértő jó sorsom, kedvtelve veszem szemügyre körös-körül a vidéket Pusztavacsról.

Miért Czibula György erdőmérnök, élővilágvédelmi, tájvédelem szakértő?

 

Erős, fogékony, remekül terhelhető, ugyanakkor érzékeny, éber személy vagyok. Természetvédelmi szakértői munkámhoz értékes alapot a soproni Alma Mater, és az államigazgatásban eltöltött tíz év – Természetvédelmi Hivatal, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: erdészeti referens, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: természetvédelmi felügyelő pozíció – elméleti és szakmai gyakorlatai nyújtanak.

Az itt megszerzett tapasztalatok birtokában nagy biztonsággal igazodom el a hatósági engedélyeztetési eljárásokban, miközben ügyelek a jogszabályi megfelelőségre és a természetvédelmi szakmai irányelvek betartására. Munkám eredményeiből méltán profitálnak partnereim – ember és természet. Csak jövőben gondolkodom – doktorira készülök.

Czibula György erdőmérnök, élővilágvédelmi, tájvédelem szakértő
  • Mint természetvédelmi szakértő, erdőmérnök, kiemelten ügyelek a jogszabályi megfelelőségre és a természetvédelmi szakmai érdekek képviseletére.
  • Ismerem a jogszabályokat, folyamatosan figyelem a változásokat, és felelős szakértőként vállalom a döntéseim, javaslataim következményét.
  • 2012-es természetvédelmi szakértői pályára lépésem óta nem fordult még elő beadványaimmal kapcsolatban hiánypótlás, visszautasítás, átdolgozásra kötelezés.
  • Dokumentációimat eddig minden esetben elfogadta a hatóság, az abban foglaltak szerint zajlott le egy-egy beruházás. Mindez úgy, hogy a jogszabályoknak megfeleltek, a természetvédelmi és tájvédelmi érdekek nem sérültek, a beruházó megvalósíthatta elképzeléseit.
  • Mindig találtunk olyan kompromisszumos megoldást, mely eredményessé tette a munkát – ennek köszönhetően a projektek az eredeti beruházási tervekkel összhangban, gördülékenyen, szép rendben haladhattak a megvalósulás útján.
Biológiai sokféleség gyurgyalag

Munkamenet

 

Kapcsolatfelvétel – egyeztetés – árajánlat – megrendelés – szerződés – munka elvégzése folyamatos egyeztetéssel – teljesítésigazolás – számla – fizetés. Elégedettség – közjó gyarapítása – béke – szeretet – jólét és prosperitás. 🙂

Czibula György

természetvédelmi szakértő

H-8591 Döbrönte, Fő utca 31.

info@termeszetvedelmiszakerto.hu

+36 30 919 5868